October 22, 2021

Day: July 8, 2021

” ဘုံရည်မှန်းချက်နဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက်အရင်ယူ၊ ရန်သူကို အတူတိုက်ပြီး ပြည်ထောင်စု စုပေါင်းတည်ထောင် (တပြိုင်နက် လုပ်ရန်) “ ငြိမ်းငြိမ်းပြည့် – ရေးသည်။ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁။ လူတိုင်းသိပြီး...