စစ် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကိန်းဂဏာန်းများ

စစ် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကိန်းဂဏာန်းများ
Created By Hninn Ko_MPM_BNI

Burma News International (BNI) – Myanmar Peace Monitor ရဲ့ 2020 Ongoing Dashboard ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

BNI – MPM တွင် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၃ခုနှစ်ကတည်းက စတင်စောင့်ကြည့်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှ တိုက်ပွဲများ၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသူများ၊ အသက်သေဆုံးရသူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဆက်စပ်သော ကိန်းဂဏာန်းများ လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Created By Hninn Ko_MPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *